verraad van binnenuit

tot nu toe

Tot nu toe zijn jullie er achter gekomen dat de keizer misschien wel vermoordt is door iemand van zijn eigen staf. De dochter, de nieuwe Keizerin, is meer bezig met het zoeken van de daders en het uitbanen van magie dan het land te regeren. Het achtervolgen van een paar lui en wat ruzie trappen in een kroeg heeft jullie een hoofdverdachte opgelevert nl. de raadsman van de Keizerin.

De keizerin acht dit niet helemaal onwerkelijk, de enig die zij vertrouwd is nl. haar bodyguard.

Comments

Ohja, de raadsman van de keizerin!! Cool, die gaan we ff flink slopen! de gemene pikkedief! (uitspraak van Bassie… geen referentie aan enig fallisch orgaan)

tot de 20ste

tot nu toe
Martijn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.